Anti Hvitvasking Vilkår (AML)

HandleKrypto er eid og driftes av Bitgate Services AS med organisasjonsnummer 922 385 734, og utvikles av BitGate AS med organisasjonsnummer 918 574 433. Bitgate Services AS blir også omtalt som «HandleKrypto», «oss» og «vi» i disse vilkårene.

Finanstilsynet i Norge har publisert en artikkel om hvordan hvitvaskingsloven anvendes for virtuelle valutaer inklusiv kryptovaluta den 4. oktober 2018. Du kan lese den artikkelen her (bare tilgjengelig på norsk): https://www.finanstilsynet.no/tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/hvitvaskingslovens-anvendelse-for-virtuell-valuta/

Den nye reguleringen gjelder fra 15. oktober 2018. Endringen inkluderer platformer og tjenester som tillater kunder å handle eller konvertere en type virtuell valuta med en offisiell valuta (slik som Norske Kroner). Konvertering fra kryptovaluta til kryptovaluta er unntatt.

Vi jobber med å lage vår egen tjeneste for konvertering av kryptovaluta og norske kroner. En slik tjeneste krever at vi følger hvitvaskingsloven og aktivt hindre hvitvasking, terrorfinansiering og annen kriminalitet. Vi er registrert hos Finanstilsynet i Norge som du kan se her: https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detail/?id=206318

Hvitvaskingsloven

Vi må oppfylle en rekke krav for påvisning og forebygging av hvitvasking av penger, potensielle straffbare forhold og terrorfinansiering.

HandleKrypto må overholdet hvitvaskingsloven, inkludert krav til kunden. Følgelig må kunden forvente å identifisere seg og motta spørsmål som formålet med en transaksjon eller hvor midlene kommer fra med mer. Hvis kunden nekter å oppgi nødvendig informasjon, må ordren avvises. Vi har plikt til å sende Økokrim melding ved mistenkelige transaksjoner.

Kjenn din kunde (KYC)

Antihvitvaskingsloven stiller krav til oss at vi kjenner våre kunder, så vi kan vurdere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering. Dette inkluderer identifikasjon av kunden, kundens formål med å bruke tjenesten, midlenes opprinnelse, transaksjoner og ordre og oppførsel.

Identifikasjon

For å vurdere risiko for kriminelle aktiviteter, må vi sikkert og trygt identifisere deg før du kan bruke våre tjenester.

Vi bruker digital eID for å identifisere deg. Dette er den tryggeste metoden å identifisere deg før du kan bruke tjenesten. I norge er dette Bank ID. Dette er den tryggeste og mest brukte identifikasjonsmetoden i norden, til og med tryggere enn passbilde. Det brukes av banker, nettbutikker, skatteetaten og andre tjenester hos myndighetene.

Hvitvaskingsloven krever at vi lagrer bevis på din identitet i form av personnummer, fullt navn og adresse. Vi lagrer også ditt Bank ID identifikasjonsnummer, slik at vi kan hente informasjon om deg.

Vi må også vite om du er en politisk eksponert person. Det vil si om du har en politisk posisjon (PEP). De må verifisere hva din intensjon med å bruke konverteringstjenesten er. Derfor blir du bedt om å svare på om du er en PEP eller ikke.

Spørreskjema

Ved større beløp må vi også vite kundens formal med å bruke tjenesten vår, kundens transaksjoner og ordre, samt midlenes opprinnelse. For dette bruker vi et spørreskjema med relevante spørsmål om hjelper oss å verifisere ditt forhold med tjenesten.

Ekstra verifikasjonsmetoder

Ikke-standard eller mistenkelig informasjon fra Bank ID AML tjeneste eller svar gitt i spørreskjemaet vil kreve at vi gjør en manuell verifikasjon.

For politisk eksponerte personer eller pårørende til slike, må vi vite om kunden har en fremtredende politisk stilling eller på annen måte viktig status. Vi må bekrefte hva kundens intensjon med bruk av plattformen er.

Løpende Undersøkelse

Videre er vi lovpålagt å holde all informasjon om kundeforholdet oppdatert. Vi vil løpende overvåke transaksjoner (ordre) og kundens oppførsel. I tillegg til å regelmessig gjøre vår AML sjekk etter treff i sanksjonslister eller politisk eksponerte personer (PEP).

Hvis noe er unormalt med hensin til informasjon om kunden eller annen mistenkelig aktivitet, må vi be om at spørsmålene i spørreskjemaet blir oppdatert eller vi kan stille tilleggspørsmål gjennom skjemaet. Vi kan kreve ytterligere informasjon via epost, telefon eller digitalt møte med video.

Konfidensialitet

Kundedata vi mottar fra eksterne tjenester og annen informasjon du gir til oss, blir behandlet konfidensielt etter gjeldende regelverk. Du kan lese mer om dette i vår personvernerklæring.