Bruksvilkår

HandleKrypto er eid og driftes av Bitgate Services AS med organisasjonsnummer 922 385 734, og utvikles av BitGate AS med organisasjonsnummer 918 574 433. Bitgate Services AS blir også omtalt som “HandleKrypto”, “oss” eller “vi” i denne personvernerklæringen.

Vi tilbyr en tjeneste for kjøp og salg av virtuelle valutaer som kan innebære høy risiko for tap. Alle handler gjøres for egen regning og risiko, og du bør nøye vurdere om du er villig til å ta risikoen i forhold til din egen økonomiske situasjon og forståelse av risiko generelt. Du godtar at vi ikke under noen omstendigheter er ansvarlige for eventuelle skader, tap eller andre kostnader som måtte oppstå som følge av din bruk av våre tjenester. Du er selv ansvarlig for hva du rapporterer inn i skattemeldingen.

Avtale

Ved å få tilgang til og bruke HandleKrypto sine tjenester, godtar du avtalen som utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg og Bitgate Services AS. Se også vår personvernerklæring og priser​. For å kunne benytte deg å våre tjenester må du være minst 18 år gammel og forstå kontrakten du inngår i henhold til gjeldende lover og regler. Du er alene ansvarlig for å identifisere, forstå og overholde alle lover, regler og forskrifter som gjelder i bruken av våre tjenester. Hvis du ikke godtar avtalen, kan du ikke bruke HandleKrypto sine tjenester.

Konto

For å handle på HandleKrypto må du etablere en konto. Når du oppretter kontoen din, plikter du å oppgi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon. Du kan bare opprette en brukerkonto med mindre HandleKrypto tillater deg å opprette flere. Kontoen er strengt personlig, og du kan ikke overføre kontoen til noen andre. Du har ikke lov til å etterligne andre, opprette falske kontoer, eller fungere som mellommann eller megler på vegne av andre. Du godtar at du er ansvarlig ene og alene for all aktivitet som oppstår på din konto hos HandleKrypto.

Tjenester

HandleKrypto tilbyr kjøp og salg av virtuelle valutaer som Bitcoin og Ethereum via bankoverføring. Virtuelle valutaer innebærer høy risiko og du bør nøye vurdere om du er villig til å ta risikoen i forhold til din egen økonomiske situasjon og forståelse av risiko generelt. Du er ene og alene ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon, som navn, kontonummer og virtuelle adresser. Vi tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte forekomme som følge av at informasjonen du har gitt oss viser seg å være feil. Vi bruker flere tredjeparts API’er på vår plattform, for eksempel for å beregne prisen på virtuelle valutaer som Bitcoin. Vi kan ikke garantere at dette gjør at prisene som vises er korrekte, nøyaktige eller egnede. Handel gjennomføres for egen risiko og regning.

Våre tjenester kan gi deg tilgang til å bruke eller samhandle med tredjepartsnettsider, apper, innhold eller andre produkter og tjenester. Når du bruker tredjeparts tjenester, vil deres egne vilkår og personvernregler gjelde for din bruk av disse tjenestene. Bruk av tredjepartstjenester er tydelig angitt på nettsiden ved å vise navn og / eller logo på at fremtredende sted eller ved å bruke ord som “drevet av” eller “tjeneste levert av”. Nedenfor viser vi tredjepartsjtenestene vi bruker sammen med deres vilkår.

Neonomics

Når du bruker Neonomics, er dette bruksvilkårene som gjelder:

 • Bruksvilkår: Account Information Service [NO, EN]
 • Bruksvilkår: Payment Initiation Service [NO, EN]

Du kan finne alle Neonomics juridiske sider her: https://neonomics.io/legal

Handlevilkår

Når du gjennomfører en handel, så inngår du en juridisk bindende avtale mellom deg og Bitgate Services AS. Du godtar å være bundet av HandleKrypto vilkår og betingelser, så lenge de er i tråd med gjeldende lover og regler.

Vi tilbyr en tjeneste hvor du kan legge inn ordrer for å veksle mellom digitale valutaer og fiat valutaer. Vi fullfører ordren din på det tidspunktet hvor vi har mottatt betalingen og kontrollert opplysningene. Vekslingskursen fastsettes når vi har registrert at vi har mottatt betalingen din.

Du kan avbryte en ordre så lenge vi ikke har registrert betalingen som mottatt. Overføringer av digitale valutaer er endelige og kan ikke reverseres. Vi er ikke ansvarlig for tap som måtte oppstå dersom du har oppgitt digitale kontoadresser som ikke er korrekte. Betaling må skje fra en bankkonto i ditt eget navn. Overføringer som kommer fra selskaper eller skjer i andres navn vil avvises.

Som en vekslingstjeneste reserverer vi retten til å godta eller avvise din ordre etter eget skjønn. Vi vil gi deg grunnlag for avslag så lenge hvitvaskingsloven tillater oss å gjøre det, men det finnes flere tilfeller hvor vi ikke kan gjøre det. Andre grunner kan være feil i prisingen, manglende likviditet til å kunne gjennomføre en ordre eller svært unormale svingninger i markedet som hindrer en normal handleflyt. Dersom dette skulle inntreffe, vil vi ta kontakt for å returnere midlene til deg.

Restriksjoner på bruk​

Du godtar og aksepterer at du vil bruke HandleKrypto-plattformen i samsvar med lov, forskrifter, retningslinjer, standarder, lisensregler, skatteforpliktelser, retningslinjer for retningslinjene som kan gjelde i din jurisdiksjon. Du vil ikke bruke, bistå eller aktivere andre til å:

 • Utgi seg for å være noen andre
 • Overføre, låne ut eller selge din konto til andre
 • Handle med midler som direkte eller indirekte stammer fra ulovlig aktivitet som hvitvasking, terrorisme og skatteunndragelse
 • Bruke vår plattform på noen måte som er eller kan være skadelig for vårt nettsted, tjenester, servere eller nettverk
 • Distribuere eller sende spam, kjedebrev eller pyramidespill
 • Distribuere, laste opp, poste, e-post eller på annen måte overføre virus eller annen skadelig kode, filer eller programmer som kan skade våre tjenester
 • Engasjere seg i datautvinning, datainnhøsting, eller annen lignende aktivitet i forhold til vårt nettsted og våre tjenester
 • Forfalske vår godkjenning, partnerskap eller på annen måte villede andre med din tilknytning til HandleKrypto
 • Kopiere, reprodusere, distribuere, overføre, kringkaste, vise, selge, lisensiere eller på annen måte utnytte innhold på plattformen til andre formål uten forhånds skriftlige samtykke fra HandleKrypto
 • Skade eller misbruke merkenavnet HandleKrypto på noen måte, inkludert registrering av avbrudd og / eller derivater i domenenavn, handelsnavn, varemerker eller andre kildeidentifikatorer, eller registrering og / eller bruk av domener navn, handelsnavn, varemerker eller andre kildeidentifikatorer som nøye etterligne eller er forvirrende lik HandleKrypto domener eller varemerker

Misbruk

HandleKrypto kan umiddelbart stoppe aktive ordre og eventuelt fryse midler dersom vi mistenker at du: – Bryter denne avtalen – Bryter norske eller internasjonale lover – Skaper mulige juridiske problemer eller vanskelige gråsoner Du har ikke lov til å bedra, gi falsk eller villedende informasjon, som angår eksempelvis ditt virkelige navn, gyldig ID, kontonummer, telefonnummer, virtuelle adresser, opprinnelsesland eller Facebook-konto. Hvis vi mistenker misbruk av våre tjenester eller aktiviteter i strid med norsk lov, så kan vi til enhver tid kreve at du oppgir ytterligere informasjon for å undersøke formålet med ditt kundeforhold. Vi forbeholder retten til å stoppe alle handler og eventuelt fryse midler inntil vi har undersøkt saken. Du samtykker i at du vil samarbeide, gi sannferdig og nøyaktig informasjon på forespørsel og innenfor tidsrammen foreskrevet av oss. Hvis du ikke oppfyller disse kravene på forespørsel, kan vi begrense, suspendere eller avslutte tilgangen din til våre tjenester etter hva vi anser som nødvendig. Eventuelle avgjørelser fra oss med hensyn til midlene er endelige.

Forbehold

Hvis du velger å bruke HandleKrypto, så gjør du det på egen risiko og fri vilje. Vårt nettsted og tjenester leveres “som det er”, uten garantier av noe slag.

Ansvarsbegrensning

Vi vil gjøre vårt beste for å holde plattformen trygg, sikker og funksjonell, men vi kan ikke garantere kontinuerlig drift eller tilgang til plattformen vår. Du anerkjenner og godtar at HandleKrypto fraskriver seg enhver garanti med hensyn anvendelighet, fri for feil, kontinuitet, nøyaktighet, pålitelighet eller egnethet for et bestemt formål. Du godtar at HandleKrypto og alle dets ansatte, aksjonærer og interessenter ikke kan holdes ansvarlige for eventuelle indirekte følgeskader eller spesielle forpliktelser som oppstår som følge av eller på noen måte knyttet til bruken av nettstedet og tjenestene våre. Så langt loven gjelder tar HandleKrypto ikke noe ansvar for eventuelle krav, ulykker, skader, tap, forsinkelser, databrudd eller andre kostnader som måtte oppstå, direkte eller indirekte fra:

 • Din bruk av våre tjenester
 • Feil eller unøyaktigheter av noe slag på plattformen vår, som feil i prisvisningen
 • Forsinkelser i fullføring av ordre
 • Forstyrrelser på nettsiden
 • Virus eller annen ondsinnet programvare som du har fått f.eks. ved phishing.
 • Enhver tapt, stjålet eller uautorisert bruk av kontoinformasjonen din
 • Brudd på sikkerheten eller brudd på data relatert til kontoinformasjonen din, eller eventuelle kriminelle handlinger eller andre handlinger fra tredjeparter som påvirker HandleKrypto
 • Strømbrudd, streik, arbeidstvister, opptøyer, revolusjoner, kaos, brann, flom, tornado, eksplosjon, krig, statlige handlinger eller rettsordre
 • Eventuelle tiltak som er truffet av HandleKrypto, for eksempel å suspendere, forby, begrense eller avslutte kontoen din​

Opphavsrett

Annet enn innholdet du eier og oppretter, i henhold til denne avtalen, har HandleKrypto og dets lisensgivere alle de immaterielle rettighetene og materialene som finnes på vår plattform. Du anerkjenner og samtykker i at all opphavsrett, varemerker og alle andre immaterielle rettigheter i og i tilknytning til vårt nettsted og tjenester skal forbli til enhver tid eid av oss og / eller våre lisensgivere. Du har lov til å bruke nettstedet og våre tjenester kun som uttrykkelig autorisert av oss. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i og til dette nettstedet, tjenestene og innholdet på dette nettstedet.

Klage

Vi vil løse tvister ved nøye å evaluere all informasjon om handelen, involverte parter og informasjonen vi har om saksforløpet. Dersom vi ikke kommer til enighet minner vi om at denne avtalen reguleres av norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Skatt

Du er ansvarlig for å beregne og rapportere inn korrekt skatt til myndighetene. Det finnes tjenester som kan hjelpe deg med skatteberegningen, se kryptosekken.no.

Endring av avtalen

Vi kan revidere, endre eller oppdatere avtalen vår med deg når som helst. Du vil bli varslet om vesentlige endringer av avtalen som påvirker deg. HandleKrypto kan umiddelbart si opp avtalen i forhold til deg og nekte deg tilgang til tjenestene våre når som helst, uansett grunn. Vennligst vær sikker på at du godtar avtalen. Så lenge du bruker våre tjenester godtar du eventuelle revisjoner av avtalen.

Kontakt

Bitgate Services AS, org nr. 922 385 734 [email protected]